En bæredygtig udviklingsplan?
Hvordan? Hvorfor? Og hvad så bagefter?

Vi kan hjælpe jer med at gøre bæredygtighed til en del af jeres DNA og strategi ved at tage afsæt i jeres kerneforretning og derudfra finde frem til de mest oplagte bæredygtige indsatser.
Vores mål hos jer er, at jeres investeringer i bæredygtige indsatser bliver kommunikeret korrekt, så de skaber positiv effekt på bundlinjen.

Formulér jeres bæredygtige fokus

Strategisk kommunikation

Ved I, hvordan I kan og skal kommunikere om jeres bæredygtige indsatser?

Vi kan:

  • Lave et tjek af jeres CSR-strategi eller hjælpe med at formulere den.
  • Lave et kommunikations-roadmap med interne og eksterne målgrupper.
  • Identificere jeres branding- og markedsføringsmæssige muligheder.
  • Opdatere jer på do’s and don’ts på kommunikation om bæredygtighed.
  • Lægge en praktisk kommunikationsplan.

Vi varetager kort fortalt alle kommunikationsopgaver fra strategi til udførsel – og alle løsninger bliver naturligvis skræddersyet til jer.

tag afsæt i jeres kerneforretning

Forretningsudvikling

Vi stiller skarpt på jeres kerneforretning og hjælper jer med at udnytte det kommercielle potentiale ved sammen at identificere de bæredygtige udviklingsmuligheder i jeres eksisterende forretning, som vil give størst effekt.

Udgangspunktet er jeres historie, branche, værdikæde, kunder og medarbejdere. Vi tager afsæt i jeres eksisterende situation, formåen og ønsker for fremtiden.

I får en objektiv gennemgang af jeres virksomhed, som munder ud i en plan for hvilke bæredygtige udviklingstiltag, I kan sætte i gang nu og om et år, og I får en plan for at involvere alle dele af virksomheden for det bedst mulige resultat.

Kom i gang med en bæredygtig indsats

Tag fat i os, uanset hvor langt – eller ikke langt – I er i processen. Vi tager udgangspunkt i jeres eksisterende situation og tilpasser vores ydelser til jeres behov, så vi starter der, hvor det giver bedst mening for jeres forretning.

Første skridt kan være en uforpligtigende kop kaffe.

Lad os drøfte
hvordan vi kan skabe værdi med bæredygtighed hos jer

Kontakt os

Grethe Pihl: grethe@oestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@oestergaard.dk /  +45 28 86 05 64

Grethe Pihl og Julie Østergaard