Kompetenceudvikling

Vi hjælper din virksomhed med at få de nye kompetencer, færdigheder og viden, som I har brug for på vejen mod grøn omstilling. Gennem målrettede kompetenceløft klæder vi medarbejdere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling.

Vi kan hjælpe jer med:

 • Strategi, handlingsplaner og implementering
 • Væsentligheds-, risiko- og interessentanalyse
 • CSR- og ESG-strategi, -politik og -rapportering
 • Organisationskultur og -kommunikation
 • Forbrugerformidling og greenwashing

Vi holder også foredrag og workshops

Vores foredrag og workshops bidrager med inspiration og sikrer engagementet i virksomheden, når I vil have et fælles fokus på bæredygtighed. Formålet er at få alle til at spille sammen om virksomhedens bæredygtige indsatser gennem øget viden og forståelse og give jeres virksomhed det bedste afsæt for bæredygtigheden og bundlinjen.

Foredrag og workshops er altid baseret på den nyeste viden og udvalgte danske og internationale cases, så I kan lade jer inspirere af andre danske og udenlandske virksomheder og organisationer.

Vi tager gerne udgangspunkt i jeres situation og ønske til emne for at skræddersy et foredrag eller en workshop specifikt til jeres virksomhed. Herunder kan du lade dig inspirere med et par eksempler.

foredrag og workshop

Vil du inspireres og igang med arbejdet?

Hvad er bæredygtighed, og hvad betyder det for jeres virksomhed.

Vi holder et casebaseret foredrag om, hvad bæredygtighed betyder i en forretningsorienteret kontekst med kig til jeres branche, behov og udfordringer.
Foredraget er afsæt for en workshop, hvor I selv lærer at identificerer de udviklingstiltag, som vil give størst værdi for jeres forretning og virksomhed, og I får konkrete opskrifter på, hvordan I kan realisere ideerne i jeres virksomhed.

Skriv til os for at få en pris.

Til dig, der gerne vil et spadestik dybere i arbejdet med bæredygtighed hos jer.

workshop om verdensmålene

Gør verdensmålene til målbare forretningsmål

Oplever I, at det er en uoverskuelig opgave at se,
hvordan I kan gøre bæredygtighed til en god forretning
– og ikke kun en dyr investering?

Så kan vores workshop om de 17 verdensmål være en god start.

I får:

 • En forståelse af verdensmålene i en forretnings- og erhvervsorienteret kontekst.
 • Hjælp til at udarbejde en oversigt over, hvordan jeres virksomheds nuværende aktiviteter passer ind i udvalgte verdensmål.
 • En metode til at identificere udviklingspotentialet ved at bruge verdensmålene på et strategisk niveau.
 • Viden om, hvordan I går fra den overordnede tanke til konkrete handlinger hos jer.
 • Viden om hvordan verdensmålene kan gøres målbare.
 • Et fælles sprog om jeres udviklingsarbejde.
 • Et oplæg til en praktisk kommunikationsplan

Skriv til os for at få en pris.

Med denne workshop får I styr på verdensmålene i praksis.

foredrag og workshop over to dage

Vil du sikre forankring?

Hvad er bæredygtighed for jer, og hvordan skaber og fastholder I momentum på jeres initiativer?

Foredraget giver jer:

 • En forståelse for, hvad bæredygtighed betyder i en erhvervs- og forretningsorienteret kontekst.

 

Workshoppen lærer jer:

 • At identificere de udviklingstiltag, som vil give størst værdi for jeres virksomhed, og hvordan I kan realisere dem.

På dag to samler vi op på jeres implementerede indsatser og tager hul på, hvad og hvordan I kan fortælle om jeres bæredygtige indsatser.

I får vores hjælp til at sikre fastholdelse og fokus på de nye tiltag, I sætter i gang.

Skriv for at få en pris.

For dig, der gerne vil i gang nu og blive holdt til ilden i processen.

Du er meget velkommen til at kontakte os

Grethe Pihl: grethe@pihloestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@pihloestergaard.dk /  +45 28 86 05 64

Grethe Pihl og Julie Østergaard