Kom i gang

Vi skaber værdi med afsæt i FNs verdensmål
og de tre bundlinjer: Mennesker, Miljø og Økonomi

Vi skaber værdi ved at samarbejde med vores kunder om at gøre bæredygtighed til en del af deres DNA og strategi ved at tage afsæt i deres kerneforretning. Vi skaber mulighed for, at investeringer i bæredygtighedindsatser kommer positivt tilbage på bundlinjen ved at bruge indsatsen strategisk i relationen med medarbejdere, kunder og leverandører. Indsatsen underbygger vi ved at implementere den kommunikationsindsats, der skaber merværdien.

Vores fokus er bæredygtig forretningsudvikling og kommunikationen herom.

Bæredygtig forretningudvikling

Vi hjælper virksomheder med at gennemgå værdikæden og finde de steder, der kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Vi tager naturligvis udgangspunkt i den enkelte virksomheds eksisterende situation og tager altid afsæt i at klæde alle virksomhedens medarbejdere på til at bidrage til indsatsen. Forretningsudvikling er også udvikling og ændring af virksomhedens kultur. Derfor er det vigtigt for os at tage udgangspunkt i virksomhedens kerneforretning, dna, historie og medarbejdere.

Du får en objektiv gennemgang af din virksomhed, som munder ud i en plan for hvilke bæredygtige tiltag du kan sætte i gang i morgen og om et år (med med forslag til bæredygtige tiltag både på langt og kort sigt) og hjælp til at involvere hele virksomheden/hjælp til at håndtere den kulturændring, det sætter i gang.

Kommunikation

Vi hjælper virksomheder med at kommunikere om deres bæredygtige indsatser på en ærlig og reel måde baseret på valid dokumentation af indsatserne. Ved at bruge de bæredygtige indsatser strategisk i virksomhedens kommunikation både internt og eksternt, vil de afspejle sig positivt på bundlinjen.

Du får en kommunikationsplan med forslag til kommunikationsindsatser til virksomhedens forskellige stakeholdere. Du får også viden om potentielle faldgruber, balancen mellem greenhushing og greenwashing med fokus på ærlighed i kommunikationen samt hvad det betyder for kommunikationen af din virksomheds bæredygtige indsatser.

Kom i gang med en bæredygtig indsats

Vi bruger foredrag og workshops til at inspirere og skabe det indledende engagement, når I vil starte et fælles fokus omkring bæredygtighed.
Fokus er at få medspillere til virksomhedens bæredygtige indsats gennem større viden og forståelse.

Vil du inspireres?

1 times foredrag:
En indflyvning til bæredygtighed
& 10 ideer til konkrete tiltag I kan implementere i jeres virksomhed i morgen
Pris: 5.500,-

Til dig, der gerne vil have inspiration til dine kolleger og så nogle frø i virksomheden

Vil du et spadestik dybere?

3,5 times kombineret foredrag og workshop
En indflyvning til bæredygtighed kombineret med
en workshop med fokus på at finde de tiltag, I kan implementere.
I får konkrete opskrifter på, hvordan I realiserer ideerne i jeres virksomhed i morgen
Pris: 9.500,-

Til dig, der gerne vil et spadestik dybere i arbejdet med bæredygtighed hos jer

Foredrag til et godt afsæt

Trends og megatrends inden for bæredygtighed

Kommunikation om bæredygtige indsatser

Vilde ideer og synergier indenfor bæredygtighed

 

Alle foredrag er baseret på cases og med handling for øje

Vil du have et ekstra spark bagi?

7 timer med foredrag og workshop fordelt på to dage:
En indflyvning til bæredygtighed kombineret med
en workshop med fokus på at finde de tiltag, I gerne vil implementere.
Vi følger sammen op på jeres implementerede indsatser og kommer over to dage.
I får hjælp til at sikre fastholdelse og fokus på nye tiltag, I kan sætte i gang.
Pris: 19.500,-

For dig, der gerne vil i gang nu og blive holdt til ilden i processen.  

Lad os drøfte
hvordan vi kan skabe værdi med bæredygtighed hos jer

Kontakt os

Grethe Pihl: grethe@oestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@oestergaard.dk /  +45 28 86 05 64

Grethe Pihl og Julie Østergaard