Forretningsudvikling og -forankring

Vi stiller skarpt på jeres kerneforretning og hjælper jer med at udnytte det kommercielle potentiale ved sammen at identificere de bæredygtige udviklingsmuligheder i jeres eksisterende forretning, som vil give størst effekt.

Udgangspunktet er helheden i jeres historie, branche, værdikæde, kunder og medarbejdere. Vi tager afsæt i jeres eksisterende situation, formåen og ønsker for fremtiden.

 

I får en objektiv gennemgang af jeres virksomhed, som munder ud i en plan for hvilke bæredygtige tiltag, at I kan sætte i gang.

I får klarhed over, hvor der er et forretningspotentiale i forhold til bæredygtighed, og hvordan I bruger det strategisk.

I får en plan for, hvordan I starter den kulturforandring, som er katalysator for succes.

Tag fat i os, uanset hvor langt – eller ikke langt – I er i processen. Vi tager udgangspunkt i jeres eksisterende situation og tilpasser vores ydelser til jeres behov, så vi starter der, hvor det giver bedst mening for jeres forretning.

Første skridt kan være en uforpligtigende kop kaffe.

Kontakt os her

Grethe Pihl: grethe@pihloestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@pihloestergaard.dk /  +45 28 86 05 64