Grethe Pihl og Julie Østergaard

Bæredygtighed – fra intention til handling

Vi hjælper virksomheder i gang med grøn omstilling. Både på det strategiske niveau og helt ned på det operationelle. Vi starter med at identificere de områder, hvor der er mest at komme efter mht. at reducere Co2-udledningen, med  at kaste lys over hvilke indsatser, der giver mest effekt og med at lægge en strategi for, hvordan virksomheden skal gribe det an.

Når vi har lagt en plan, hjælper vi virksomheden med at fortælle om det. For det skal naturligvis bruges strategisk, så indsatsen bliver tydelig og dermed kan bidrage til en endnu bedre bundlinje.

Vi hjælper vores kunder med at bruge Klimakompassset til at kortlægge, hvor de skal sætte ind. Klimakompasset er Erhvervsstyrelsens regnemaskine til dels at få overblik over virksomhedens udledning af drivhusgasser og dels at kunne vurdere klimaeffekten af forskellige tiltag. Klimaregnskabet giver vores kunder indsigt i deres virksomhed, lokaliserer hvor der er mulighed for at spare CO2 og danner et veldokumenteret fundament for at lave målrettede indsatser fremadrettet. På den baggrund lægger vi en strategi og hjælper også gerne med faciliteringen, eksekveringen og kommunikationen af denne.

Forretningsudvikling

Kundecase
Hos en midtjysk råvaregrossist har vi igangsat et strategiforløb med fokus på bæredygtig forretningsudvikling. Vi har sammen identificeret mulighederne for grøn omstilling og formidling af denne i hele virksomhedens værdikæde.

Kompetenceudvikling

Kundecase
Vi er tilknyttet Finanssektorens Uddannelsescenter som undervisere på uddannelsen Bæredygtig Kundedialog. Her hjælper vi erhvervskunderådgivere fra de danske pengeinstitutter med viden om, hvordan de skal hjælpe deres kunder ifht. kommunikation om deres bæredygtige indsatser og greenwashing.

Kommunikation

Kundecase
Vi har hjulpet en større dansk engrosvirksomhed med deres første CSR-rapport. I første omgang hjalp vi med at strukturere arbejdet omkring at indsamle viden til og formulere selve rapporten. Dernæst hjalp vi med formidlingen af rapportens konklusioner både internt og eksternt. Rapporten blev på den måde en god basis for virksomhedens bæredygtighedsstrategi.

Mere om os

Vi er et to mand stort rådgivningshus med et stærkt netværk af dygtige eksperter med andre kompetencer end os, der sammen med vores kunder arbejder med alle aspekter af grøn omstilling.
Vi tager altid udgangspunkt i kundernes kerneforretning, ambitionsniveau og muligheder, så de bæredygtige tiltag forankres i virksomhedens DNA. Det fører ofte til en strategisk proces, hvor vi hjælper med bæredygtig forretningsudvikling, forankring hos medarbejderne og implementering af tiltag baseret på en stærk kommunikationsstrategi. 

En bæredygtig udviklingsproces skal fremtidssikre forretningen og tage udgangspunkt i virksomhedens kerneforretning. Den følger sjældent en lige vej og indeholder mange delelementer.

Vi har stærke projektlederbaggrunde inden for forretningsudvikling, organisationsforankring og virksomhedskommunikation, og vi ser detaljer, sammenhænge og muligheder i både jeres forretning, virksomhedskultur og netværk.

Kontakt os for et gratis indledende afdækningsmøde

Grethe Pihl: grethe@pihloestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@pihloestergaard.dk / +45 28 86 05 64

I kan tage fat i os, uanset hvor langt – eller ikke langt – I er i processen.