Fra intention til virkelighed

Bæredygtig forretningsudvikling og kommunikation

Vi hjælper virksomheder i gang med arbejdet med bæredygtighed og identificerer indsatserne ud fra virksomhedens kerneforretning og hjælper med at implementere dem som en naturlig del af virksomhedens DNA.

Vi hjælper virksomheder med at kommunikere strategisk om deres bæredygtige tiltag med udgangspunkt i valid dokumentation. Ærlig kommunikation om tiltagene viser sig positivt på bundlinjen.

Vi bruger foredrag og workshops til at inspirere, skabe og sikre både det indledende engagement og den fortsatte involvering.

Læs mere om vores ydelser

Vores erfaring og afsæt

Kort om os

Vi har stærke projektlederbaggrunde inden for organisationsudvikling, kommunikation, undervisning, byplanlægning og event og ser både detaljer, sammenhænge og muligheder i jeres forretning, kultur og netværk.

Vil du vide mere

Skriv eller ring til os

Grethe Pihl: grethe@pihloestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@pihloestergaard.dk / +45 28 86 05 64