Grethe Pihl og Julie Østergaard

Bæredygtighed – fra intention til handling

Vi hjælper vores kunder med at formidle værdien af deres grønne omstilling
– og undgå greenwashing

Kommunikation

Kundecase
Vi har hjulpet en større dansk engrosvirksomhed med deres første CSR-rapport. I første omgang hjalp vi med at strukturere arbejdet omkring at indsamle viden til og formulere selve rapporten. Dernæst hjalp vi med formidlingen af rapportens konklusioner både internt og eksternt. Rapporten blev på den måde en god basis for virksomhedens bæredygtighedsstrategi.

Forretningsudvkling

Kundecase
Hos en midtjysk råvaregrossist har vi igangsat et strategiforløb med fokus på bæredygtig forretningsudvikling. Vi har sammen identificeret mulighederne for grøn omstilling og formidling af denne i hele virksomhedens værdikæde.

Kompetenceudvikling

Kundecase
Vi er tilknyttet Finanssektorens Uddannelsescenter som undervisere på uddannelsen Bæredygtig Kundedialog. Her hjælper vi erhvervskunderådgivere fra de danske pengeinstitutter med viden om, hvordan de skal hjælpe deres kunder ifht. kommunikation om deres bæredygtige indsatser og greenwashing.

Mere om os

Vi er et rådgivningshus, der sammen med vores kunder arbejder med alle aspekter af kommunikationen omkring deres bæredygtige tiltag.
Vi tager i denne proces altid udgangspunkt i kundernes kerneforretning, så de bæredygtige tiltag forankres i virksomhedens dna. Det fører ofte til en strategisk proces, hvor vi hjælper med bæredygtig forretningsudvikling, forankring blandt medarbejderne og implementering af tiltag. 

En bæredygtig udviklingsproces skal fremtidssikre forretningen og tage udgangspunkt i virksomhedens kerneforretning. Den følger sjældent en lige vej og indeholder mange delelementer.

Vi har stærke projektlederbaggrunde inden for virksomhedskommunikation, forretningsudvikling og organisationsforankring, og vi ser detaljer, sammenhænge og muligheder i både jeres forretning, virksomhedskultur og netværk.

Kontakt os for et indledende møde

 

Grethe Pihl: grethe@pihloestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@pihloestergaard.dk / +45 28 86 05 64

I kan tage fat i os, uanset hvor langt – eller ikke langt – I er i processen.