Grethe Pihl og Julie Østergaard

Fra intention til virkelighed

Bæredygtig forretningsudvikling og kommunikation herom

Vi hjælper virksomheder i gang med at arbejde med bæredygtighed og med at identificere bæredygtige indsatser ud fra virksomhedens kerneforretning.

Vi hjælper virksomheder med at kommunikere strategisk om deres bæredygtige tiltag med udgangspunkt i valid dokumentation. Ærlig kommunikation om tiltagene viser sig positivt på bundlinjen.

En bæredygtig strategi? Hvordan? Hvorfor? Og hvad så bagefter?

Bæredygtig forretningsudvikling

 

Vi hjælper vores kunder med at gennemgå værdikæden og finde de steder, der kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Vi tager naturligvis udgangspunkt i kundens eksisterende situation, formåen og ønsker. Forretningsudvikling er også udvikling og ændring af virksomhedens kultur, og derfor er det vigtigt for os at tage udgangspunkt i virksomhedens kerneforretning, historie og medarbejdere.

Du får en objektiv gennemgang af din virksomhed, som munder ud i en plan for hvilke bæredygtige tiltag, du kan sætte i gang i morgen og om et år, og hjælp til at involvere alle dele af virksomheden for bedst muligt resultat.

Kommunikation om bæredygtige indsatser

Ved at bruge de bæredygtige indsatser strategisk i kommunikationen både internt og eksternt, kommer indsatserne til at afspejle sig positivt på bundlinjen. Vi hjælper vores kunder med at kommunikere om deres bæredygtige indsatser på en ærlig og reel måde baseret på valid dokumentation af indsatserne.

Du får en kommunikationsplan med forslag til kommunikationsindsatser til virksomhedens forskellige stakeholdere. Du får også viden om potentielle faldgruber, balancen mellem greenhushing og greenwashing med fokus på ærlighed i kommunikationen og viden om, hvad det betyder for kommunikationen af din virksomheds bæredygtige indsatser.

Ultrakort om os

Vores erfaring og afsæt

Vi har stærke projektlederbaggrunde inden for forretningsudvikling, organisationsforankring og virksomhedskommunikation, og vi ser detaljer, sammenhænge og muligheder i både jeres forretning, virksomhedskultur og netværk.

Læs mere om os

Lad os drøfte hvordan vi kan skabe værdi med bæredygtighed hos jer

Kontakt os

Tag fat i os, uanset hvor langt – eller ikke langt – du er i processen. Vi tager udgangspunkt i din eksisterende situation og tilpasser vores ydelser til dit behov, så vi starter der, hvor det giver bedst mening for dig.

Grethe Pihl: grethe@pihloestergaard.dk / +45 22 80 61 89
Julie Østergaard: julie@pihloestergaard.dk / +45 28 86 05 64